top of page

STICHTING GEGEVENS

 

Algemene gegevens

Stichting Bie de Buren

 

Bezoekadres :

Markt 15
4341 EP Arnemuiden


Bankrekening : NL70 RBRB 8837 3056 05

Ten name van : Stichting Bie de Buren

RSIN : 864883031
KVK : 89115112

Bestuur

Voorzitter & secretaris: Mark Maljaars
Penningmeester : Martijn Nieuwenhuijse

 

 

Direct contact opnemen met het bestuur kan via: bestuur@biedeburen.nl


 

Beloningsbeleid

Alle functies in het bestuur zijn onbezoldigd. De initiatiefnemers van het deelcafé zijn voor de uitvoer van de dagelijkse gang van zaken in loondienst van de stichting (beiden 10 uur per week). De andere uren die zij investeren zijn op vrijwillige basis. Ook de overige functies worden door vrijwilligers uitgevoerd.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Ieder jaar zal hier de jaarrekening te vinden zijn

bottom of page