top of page

DELEN VER WEG

 

De winst van Deelcafé Bie de Buren komt ten goede aan projecten van Zeeuwen ver weg. Met het kopen van een kop thee, overheerlijke latte of verse taart draag je dus direct bij aan deze projecten!

Naast financiële ondersteuning proberen we door middel van informatieverstrekking en presentaties ook een platform te bieden waarmee de projecten aan bekendheid kunnen winnen. Zodoende willen we contacten leggen met projecten wereldwijd. Om betrokken te zijn, te delen in tijd en aandacht op afstand, maar ook zeker niet in de laatste plaats om juist dorpsgenoten die op zoek zijn naar meer invulling te inspireren.

Ben je zelf betrokken bij een project, of ken je mensen die beslist eens onder onze aandacht zouden moeten komen? Loop dan eens bie ons binnen of neem contact met ons op via info@biedeburen.nl.

 

VEREISTEN

  1.  Het project bevindt zich niet in Nederland

  2.  Het project is permanent - of in ieder geval minstens 3 jaar van duur

  3.  Het project is erop gericht om praktisch te delen

  4.  Er is communicatie mogelijk met de projectleiders

  5.  Het project wordt gerund door Erremuenaers of Zeeuwen

We willen bij het toekennen van een gift juist ook investeren in het opbouwen van een relatie, zodat we onze gasten op de hoogte kunnen houden van de projecten en de vorderingen. Zo kunnen we laten zien hoe mooi en waardevol de projecten zijn wereldwijd, en kan iedereen in Arnemuiden erdoor geïnspireerd worden. Daarvoor moet je denken aan een kort voorstel stukje op de website een kleine presentatie en enkele berichten het jaar door. Uiteraard in goed overleg, maar overweeg bij je aanvraag wel of het mogelijk is hier aan bij te dragen, dat vinden we erg belangrijk. 

bottom of page